Guldpris - Bäst och mest information om Guldpris

Guldpris

Guldpris är det pris eller värde som guld har och har haft i över 7000 år och under denna tid har guldpriset varierat mycket. Totalt har omkring 170 tusen ton guld brutits ur bergen, vaskats i bäckar och floder eller grävts fram.

Den största delen av detta guld har människor fått köpa och sälja utan att egentligen haft en praktisk användning och nytta av guldet. Guldet har istället används till stor del som valuta och guldpriset har då varit beräknat i antal djur eller andra varor. Det är först på senare tid som guldets motståndskraft mot bland annat oxidering kommit till riktig nytta i elektronik.

Guldpriset har historiskt sätt varit svagt uppåtgående stabilt med relativt små variationer i förhållande till andra investeringar. De senaste åren har dock guldpriserna varierat onormalt mycket vilket har gjort att många börjat investera i guld som drivit prisvariationerna på guld ännu mer.

Guldpriset den senaste 10 åren

Investera i guld

Om du investerar i guld räknar du med att ditt guldpris kommer att öka på sikt. Även om guldpriset ur ett längre perspektiv, 10 år, har ökat så är detta ingen garanti för att ditt guldpris ska fortsätt öka. Det finns flera faktorer som påverkar guldpriset, både på kort och på lång sikt.
Priset hos guldhandlare som privatpersoner vänder sig till varierar mycket. Det högsta priset för guld som du kan få hittar du på guldprislistan hos Guldexperten som just nu betalar bäst i Sverige för ditt guld.


Guldpris kopplat till finansoron

I oroliga tider har guldpriset alltid gått upp. Orsaken till att människor vill investera i guld i orostider är flera men främst är att guld alltid kommer ha ett värde och om börsen, valutor eller andra varor sjunker snabbt i pris eller rent av blir värdelösa så finns guldet alltid kvar. Guldpriset kan dock sjunka men aldrig jättemycket och definitivt inte bli värdelöst. När de oroliga tiderna avtar är det många som säljer guldet för att åter investera i företag, aktier eller köper kapitalvaror.

I orostider kan det också vara bra att kanske kunna gömma under sina pengar och guld är en mycket hög värdedensitet, d.v.s. en liten bit guld har en mycket högt värde. Ett hundra kilo guld har volymen motsvarande cirka 5 liter och ett pris på 40 miljoner kronor (räknat på 400 kr/g).Guldtackor

Det vanligaste sättet att investera i guld är att köpa en guldtacka eller guldmynt. Guldpris är högre på guldmynt

 • 2 gram guldtacka
 • 5 gram guldtacka
 • 10 gram guldtacka kostar 4000 kr med ett guldpris på 400 kr/g
 • 20 gram guldtackor
 • 1 ounce = 31.6 gram guldtackor
 • 50 gram guldtackor
 • 100 gram guldtackor
 • 250 gram guldtackor
 • 500 gram guldtacka kostar 200 000 kr vid guldpriset 400 kr/g
 • En kilos guldtacka
 • 12.5 kg guldtacka kostar 5 miljoner kronor med guldpriset 400 kr/g

Guldpriser på guldmynt

Guldmynt

Det alternativ till guldtackor är guldmynten som oftast har ett något högre guldpris men är vackrare än guldtackor. De vackraste mynten på den svenska marknaden är:

 • USA Eagle - Amerikansk örnguldtacka
 • Australian Kangaroo - Australiensisk känguruguldtacka
 • China Panda - Kinesisk Jättepanda
 • Canadian Maple Leaf - Kanadensisk lönnlövsguldtacka
 • South African Krugerrand - Sydafrikansk krugerrandguldtack

Guldpriser på guldmynt Guldpris är högre på guldmynt

Guldsmycken

Att investera i guldsmycken brukar inte vara så länsamt eftertsom du betalar ett betydligt högre pris för smycket än vad guldet är värt. När du sedan ska sälja guldsmycket kommer du få lägre betalt än för motsvarande mängd guld i form av guldtackor eller guldmynt. Om du ändå vill investera i något guldsmycke som du kan använda är det bäst att köpa en kraftigare guldkedja som har en guldstämpel som visar på en hög andel guld. Köp bara guldkedjor med minst 18K guldinnehåll som om även kan betecknas med finhetsgraden 750. Detta guldsmycke är minst 75.0%.

Guldreserver

En guldreserv är en del av en stats eller statens centralbanks valutareserv. Totalt ingår cirka 20% av allt framgrävt guld i olika valutareserver. Guldpriset skulle sjunka mycket kraftigt om det en dag ansågs onödigt att ha en valutareserv i form av guld.

De flesta länder med självaktning har någon form av valutareserv. Andelen guldreserv av den totala valuta reserven varierar mycket mellan länderna. De länder som har de största guldreserverna är:

 • USA har cirka 8100 ton guld och med ett guldpris på 400 kr/g är detta värt 3 240 000 000 000 kr och det motsvarar omkring 75% av valutareserven
 • Tyskland har cirka 3400 ton guld och guldreserven motsvarar omkring 72% av valutareserven
 • IMF har cirka 2800 ton guld
 • Italien har cirka 2400 ton guld - 71% av valutareserven
 • Frankrike har cirka 2400 ton guld - 66% av valutareserven
 • Kina har cirka 1100 ton guld - 2% av valutareserven
 • Schweiz har cirka 1000 ton guld - 16% av valutareserven
 • Qatar har cirka 1000 ton guld - 7% av valutareserven
 • Ryssland har cirka 800 ton guld - 7% av valutareserven
 • Japan har cirka 750 ton guld 3%
 • Indien har cirka 620 ton guld - 8%
 • Nederländerna har cirka 610 ton guld - 59%
 • EU ECB har cirka 520 ton guld - 28%
 • Taiwan har cirka 470 ton guld - 5%
 • Portugal har cirka 420 ton guld - 81%
 • Venezuela har cirka 400 ton guld - 52%
 • Saudiarabien har cirka 330 ton guld - 3%
 • Iran har cirka 320 ton guld
 • Storbritannien har cirka 300 ton guld - 17%
 • Libanon har cirka 300 ton guld - 28%
 • Spanien har cirka 280 ton - 39%
 • Österrike har cirka 280 ton - 56%
 • Belgien har cirka 200 ton guld - 37%
 • Pakistan har cirka 180 ton guld - 19%
 • Filippinerna har cirka 180 ton - 14%
 • Algeriet har cirka 170 ton guld - 5%
 • Libyen har cirka 130 ton - 6%
 • Singapore har cirka 130 ton - 3%
 • Sverige, Riksbanken har cirka 125 ton guld och med guldpriset 400 kr per gram är Sveriges guldreserv värd 50 000 000 000 kr vilket motsvarar omkring 11% av valutareserven
 • Sydafrika har cirka 125 ton guld - 12%


Guldprisets utveckling de senaste 7 dagarna

Guldpriset i framtiden

Det är alltid svårt att sia om utvecklingen på olika börser, oavsett om det gäller guldpriserna eller aktiepriserna. Historiskt har guldpriset utvecklats sämre än aktier, t.ex. låg guldpriset i det närmaste still mellan 1995 och 2005. Efter år 2005 har guldpriserna ökat betydligt mer än aktier och räntebärande papper. Priset på guld har mer än fyrfaldigades mellan 2005 och 2012.

Hur guldpriset kommer att utvecklas den närmaste tiden är svårt att säga men inga torn växer till himlen och man ska alltid resonera försiktigt oavsett om det gäller guldpris eller aktier.

Guldmyntens guldpriser är högre än på guldtackor